sobota 7. dubna 2007

INFO O DĚTSKÉM KLUBU PYTEL BLECH

Ahoj, vítáme Vás všechny na našich stránkách - našeho dětského klubu - dětské soukromé družiny PYTEL BLECH , která je specializovaná pro děti se specifickými poruchami učení a chování.

Našim úkolem je pracovat s dětmi, které mají poruchy učení a chování, děti s poruchami LMD, ADHD a i dětmi s postižením autistického spektra.

Terapeutické a volnočasové aktivity
  • hrajeme si stolní hry
  • učíme se Škola hrou
  • jezdíme na výlety
  • pořádáme akce
  • četba knih
  • Ergoterapie
  • Zooterapie
  • Colorterapie